Radar

Organisering & strategi

Metode & prosess

Kompetanse

Verktøy

Oppsummering

Trend 2020

Hva skjer i 2020?

  • Vi ser konkret bruk av AI/ML innen test.
  • Automatiseringsverktøy blir smartere og enklere å benytte.
  • Etterspørselen etter testutviklere holder seg sterk.
  • API-testing er nødvendig.
  • Hegemoniet til Jira er ikke like omfattende, andre støtteverktøy tas i bruk.

>> 2019

>> 2018