Radar

Verktøy

Metode & prosess

Kompetanse

Organisering & strategi

Oppsummering

Trend

Nå har vi to års erfaring med TestRadar og forsøker ut fra det datagrunnlaget å forutsi trender for 2018.

  • Mer automatisering
  • Behov for mer teknisk kompetanse innen test
  • Hyppigere og mer kontinuerlige leveranser
  • Mer bruk av erfaringer fra sluttbrukere
  • Test integreres tettere med utvikling og følger dermed trender derfra
  • Skybaserte testverktøy
  • GDPR - svært viktig på kort sikt
Lukk